""
""

Otěruvzdorný plech Hardox®

Otěruvzdorný plech Hardox® patří ve světě mezi nejvýznamnější otěruvzdorné oceli Hardox® je obchodní známka skupiny společností SSAB.

Stáhněte si datové listy

Otěruvzdorný plech Hardox® patří ve světě mezi nejvýznamnější otěruvzdorné oceli. Vynikající tvrdost a rázová pevnost zajistí vysokou produktivitu, zvýšenou odolnost a prodlouženou životnost vašeho zařízení. Široká nabídka jakostí a tlouštěk otěruvzdorných plechů Hardox® navíc poskytne přizpůsobitelnost aktuálním potřebám a zvýšení produktivity. Otěruvzdorné ocelové plechy Hardox® kombinující vynikající tvrdost a houževnatost představují vhodnou volbu k prodloužení životnosti jakéhokoli zařízení, dílů a konstrukcí v nejnáročnějších prostředích.

K manipulaci s horninami, pískem, uhlím, minerály, kovovým šrotem a dalšími poškozujícími materiály vám společnost Abraservice nabídne ocel Hardox nejlepší jakosti, díky níž vaše zařízení podá špičkový výkon.Otěruvzdorný plech

Hardox® je k dispozici v jakostech od 400 HBW až po více než 600 HBW (v extrémních případech) s tloušťkami od 0,7 do 160 mm. Všechny druhy oceli Hardox® mají zaručenou tvrdost v celém průřezu.


5 hlavních důvodů k výběru otěruvzdorného plechu Hardox®

 1. KONZISTENTNÍ VÝKON
  U každého plechu Hardox® – vždy a v každém směru. Žádný jiný plech nenabídne stejnou konzistentnost tvrdosti, houževnatosti, tloušťky, chemických vlastností a jednoduchosti zpracování.
 2. ČISTOTA OCELI
  Otěruvzdorné plechy Hardox® jsou tvořeny kompletně martenzitickou matricí. Dokonale náhodná orientace zrn, jemnozrnná konzistence, vysoká čistota a nízké množství vměstků zaručí houževnatost při nízkých teplotách.
 3. TRVALÁ HODNOTA
  Hardox® je značka nejpevnější otěruvzdorné oceli na světě. Během více než 40 let jsme si v pozici světového lídra a inovačního průkopníka vytvořili jedinečnou pozici. Zařízení vyrobené z otěruvzdorného plechu Hardox® tak získává vyšší hodnotu.
 4. LOMOVÁ ODOLNOST
  Využívání čisté oceli přináší velmi vysokou lomovou odolnost, rázovou houževnatost a výjimečně vysokou míru absorpce energie.
 5. GLOBÁLNOST A UNIVERZÁLNOST
  Hardox® je skutečně globální otěruvzdorný plech. Je k dispozici na všech kontinentech, ve více než 50 zemích. Existuje v tloušťkách 0,7 až 160 mm. Od oceli Hardox® HiTuf až po materiál Hardox ® Extreme, nejtvrdší otěruvzdorný plech na světě.

*Relativní intervaly životnosti platí pouze pro kluzné opotřebení.
**Typická hodnota pro 70 mm.

Logo otěruvzdorného plechu Hardox®
Lžíce z oceli Hardox®

Vypočítejte si úspory v aplikaci Hardox® WearCalc

Aplikace Hardox® WearCalc pomáhá uživatelům porovnat různé jakosti oceli Hardox® pro konkrétní použití a vypočítat nárůst životnosti a užitečného zatížení při přechodu z nízkouhlíkových ocelí na oceli vysokopevnostní. Aplikace také poslouží k predikci erozivního, kluzného a impaktního opotřebení.

Stahujte v obchodě Google Play

Stahuje v obchodě s aplikacemi

Hardox® HiTemp

Hardox® HiTemp

Jedná se o otěruvzdornou ocel pro vysokoteplotní požadavky. Ocel Hardox® HiTemp nabízí mimořádnou odolnost vůči opotřebení při vysokých teplotách v rozmezí od 300 do 500 °C. Zatímco tradiční otěruvzdorné kalené a popouštěné oceli ztrácejí tvrdost při teplotách nad 200 °C, ocel Hardox® HiTemp si svou tvrdost zachová i při teplotách až do 500 °C. Těchto vlastností bylo dosaženo použitím vysoce kvalitních surovin v kombinaci s pečlivě kontrolovaným výrobním procesem. Ocel Hardox® HiTemp má při dodání tvrdost 400 HBW a je k dispozici v tloušťkách mezi 5–51 mm.

Lžíce z oceli Hardox® 500 Tuf

Hardox® 500 Tuf

Požadujete-li tvárnost a abrazivzdornost, zvolte ocel Hardox® 500 Tuf. Hardox® 500 Tuf je otěruvzdorná ocel s vysokou výkonností a vynikající tvárností. Hardox® 500 Tuf je prvním otěruvzdorným plechem tvrdosti 500 HBW s konstrukčními vlastnostmi. Nabízí extrémní tvrdost a zaručenou houževnatost v jediném otěruvzdorném plechu. Tento materiál nabízí v porovnání s konvenční otěruvzdornou ocelí 400 HBW o 70–100 % delší životnost a zlepšenou ochranu proti promáčknutí. Materiál Hardox® 500 Tuf je k dispozici v tloušťkách 4–25,4 mm se zaručenou rázovou pevností 27 J při –20 °C v celém rozsahu tlouštěk.

Sklápěčka z oceli Hardox® Extreme

Hardox® Extreme

Ocel Hardox® Extreme je nejtvrdší otěruvzdorný plech na světě se jmenovitou tvrdostí 60 HRC a typickou tvrdostí od 650–700 HBW.

Hardox® 550 & Hardox® 600

Materiály Hardox® 550 a 600 se jmenovitou tvrdostí 550 HBW a 600 HBW jsou kalené a popouštěné materiály, jež mohou výrazně prodloužit životnost součástí v aplikacích vyžadujících vysokou až extrémní otěruvzdornost. K dispozici jsou produkty vyhovující řadě konkrétních aplikací či řešení problémů s opotřebením. Kontaktujte nás a zjistěte více informací.

Drapák recyklačního stroje z oceli Hardox® HiAce

Hardox® HiAce

Jedná se o novou ocel kombinující abrazivzdornost a korozivzdornost. Ocel Hardox® HiAce byla vyvinuta se zřetelem na odolnost vůči opotřebení v kyselém prostředí s nízkou hodnotou pH. Zařízení může být vystaveno působení kombinace kyselin, síranů či solí s obsahem chloridů. Záludné a agresivní kyseliny vyvolávají oxidaci povrchu oceli, snižují její životnost, způsobují pokles produktivity zařízení a potřebu zvýšené údržby.

Ocel Hardox® HiAce výrazně zpomaluje oxidační procesy a nabízí stejný výkon jako konvenční otěruvzdorná ocel 450 HBW v běžných prostředích. Zaručená vysoká houževnatost při nízkých teplotách zvyšuje potenciál využití v těch nejnáročnějších aplikacích. Ocel Hardox® HiAce je dostupná v rozsahu tloušťky 4–25,4 mm. V podmínkách s nízkou hodnotou pH vykazuje delší životnost než konvenční ocel 400 HBW.

Hardox®  je obchodní známka skupiny společností SSAB.

Materiály ke stažení

pdf 8,22 Mb
Hardox® wear plate – The Beast
pdf 154 Kb
Hardox® 400 datasheet
pdf 79 Kb
Hardox® 450 datasheet
pdf 77 Kb
Hardox® 500 datasheet
pdf 149 Kb
Hardox® 500 Tuf datasheet
pdf 153 Kb
Hardox® 550 datasheet
pdf 75 Kb
Hardox® 600 datasheet
pdf 146 Kb
Hardox® Extreme datasheet
pdf 76 Kb
Hardox® HiAce datasheet
pdf 152 Kb
Hardox® HiTemp datasheet
pdf 153 Kb
Hardox® HiTuf datasheet
180